Set dizelskih vodnih črpalk

● Nafta, kemikalije, hrana in zdravila
Obseg storitev na naftnem / kemičnem / živilskem / farmacevtskem trgu Prevoz kemičnih surovin ○ Prevoz pijač, vina in jedkih snovi ○ Prevoz vnetljivih in eksplozivnih tekočin transmission Prenos lahkega olja ○ samodejni nadzor ○ Zagon in odpravljanje napak
● Mestna oskrba z vodo
Podjetje zagotavlja frekvenčno pretvorbo in konstantno oskrbo z vodo in odvodnjavanje tlaka, podtlak, oskrbo s kotelno vodo, požarno vodo in drugo splošno opremo na področju mestne oskrbe z vodo. Obseg storitev, ki jih nudijo mestne vodne trge: ○ oskrba z vodo pod visokim pritiskom ○ oskrba z vodo pod stalnim tlakom, circulation sistem kroženja vode HVAC ○ obratovanje s spremenljivo frekvenco ○ komunalni vodni objekti
● Namakanje in varstvo z vodo
Podjetje zagotavlja frekvenčno pretvorbo in konstantno oskrbo z vodo in odvodnjavanje tlaka, podtlak, oskrbo s kotelno vodo, požarno vodo in drugo splošno opremo na področju mestne oskrbe z vodo. Nabor storitev na mestnih trgih z vodo; ○ oskrba z vodo pod visokim pritiskom ○ oskrba z vodo pod stalnim tlakom ○ sistem za kroženje vode HVAC ○ delovanje s spremenljivo frekvenco ○ komunalni vodni objekti
● Čiščenje odplak in varstvo okolja
Podjetje zagotavlja vrtanje, črpanje nafte, vbrizgavanje vode, tekoča zdravila, tekočine z visoko in nizko temperaturo ter vse vrste pretoka srednje tekočine na naftnem, kemičnem, farmacevtskem in živilskem področju
● Komunalna hidroelektrarna
Podjetje zagotavlja vrtanje, črpanje nafte, vbrizgavanje vode, tekoča zdravila, tekočine z visoko in nizko temperaturo ter vse vrste pretoka srednje tekočine na naftnem, kemičnem, farmacevtskem in živilskem področju.
● Gradnja
Podjetje zagotavlja vrtanje, črpanje nafte, vbrizgavanje vode, tekoča zdravila, tekočine z visoko in nizko temperaturo ter vse vrste pretoka srednje tekočine na naftnem, kemičnem, farmacevtskem in živilskem področju.


Čas objave: marec-23-2021