Nafta, kemikalije, hrana in zdravila
○ Obseg storitev, ki se zagotavljajo na naftnih/kemičnih/živilskih/farmacevtskih trgih Prevoz kemičnih surovin ○ Prevoz pijač, vina in jedkih medijev, ki vsebujejo ○ Prevoz vnetljivih in eksplozivnih tekočin ○ Prenos lahkega olja ○ Samodejni nadzor ○ Zagon in odpravljanje napak

Podjetje zagotavlja frekvenčno pretvorbo in konstanten pritisk vode za oskrbo in odvodnjavanje, tlačno oskrbo, kotlovsko vodo, požarno vodo in ostalo splošno opremo na področju mestne vodovodne oskrbe.Obseg storitev, ki jih zagotavljajo trgi mestne vode: ○Oskrba z visokotlačno vodo ○Oskrba s požarno vodo s konstantnim pritiskom ○HVAC sistem kroženja vode ○delovanje s spremenljivo frekvenco ○Komunalni vodovod
● Namakanje in varčevanje z vodo
Podjetje zagotavlja frekvenčno pretvorbo in konstanten pritisk vode za oskrbo in odvodnjavanje, tlačno oskrbo, kotlovsko vodo, požarno vodo in ostalo splošno opremo na področju mestne vodovodne oskrbe.Obseg storitev, ki jih zagotavljajo mestni vodni trgi;○Oskrba z visokotlačno vodo ○Oskrba z vodo s stalnim pritiskom proti požaru ○Sistem za kroženje vode HVAC ○Delovanje s spremenljivo frekvenco ○Komunalni vodovod
● Čiščenje odplak in varstvo okolja
Podjetje nudi vrtanje, črpanje nafte, vbrizgavanje vode, tekoča zdravila, visoko in nizkotemperaturne tekočine ter vse vrste transporta srednje velikih tekočin na naftnem, kemičnem, farmacevtskem in živilskem področju.
● Mestna hidroelektrarna
Podjetje nudi vrtanje, črpanje nafte, vbrizgavanje vode, tekoča zdravila, tekočine pri visokih in nizkih temperaturah ter vse vrste transporta srednje velikih tekočin na naftnem, kemičnem, farmacevtskem in prehrambenem področju.

Podjetje nudi vrtanje, črpanje nafte, vbrizgavanje vode, tekoča zdravila, tekočine pri visokih in nizkih temperaturah ter vse vrste transporta srednje velikih tekočin na naftnem, kemičnem, farmacevtskem in prehrambenem področju.


Čas objave: 23. marec 2021